O CULTIVO

 

-Produción de planta

 

O cultivo faise seguindo as prácticas tradicionais que permiten obter un produto diferenciado.

Os agricultores realizan unha coidadosa selección dos mellores froitos de cuxas sementes obterán as futuras plantas.

 

 

-Plantación

 

O cultivo realízase tanto ao aire libre como en invernadoiro. No cultivo baixo cuberta non se utiliza calefacción nin iluminación artificial, sendo o obxecto destas instalacións a protección de posibles xeadas e doutras condicións climáticas adversas. Isto permite adiantar a entrada en produción e prolongala unhas semanas ao final do ciclo, sen que isto supoña unha alteración sensible das condicións ambientais naturais do cultivo.

 

 

 

Cultivo ao aire lilbre

 

 

En invernadoiro a plantación efectúase en febreiro e marzo, esta faise directamente sobre o terreo sen usar ningún tipo de solo artificial. Ao aire libre a plantación lévase a cabo durante os meses de abril e maio, dependendo das condicións climáticas.

A densidade de plantación en invernadoiro é de 2-4 plantas por metro cadrado. Dado que as estas alcanzan unha altura importante, é práctica habitual o entitorado con soportes metálicos ou madeira e fíos de nailon a distintas alturas. Ao aire libre a densidade é de 3-5 plantas por metro cadrado.

 

 

 

Cultivo en invernadoiro

 

 

-Coidados

 

O cultivo require a achega frecuente de fertilizantes que se fai mediante a rega localizada. É importante un axeitado manexo da ventilación no invernadoiro.

 

 

-Control de pragas e enfermidades

 

O control de pragas faise preferentemente seguindo as técnicas de control integrado, destacando o emprego preferente da loita biolóxica fronte á utilización de produtos fitosanitarios, polo que se obtén un produto seguro, como acreditan as análises de control de residuos.

 

 

 

 

 

   Design by Vázquez Informática

 

Aviso Legal :: Favoritos :: Páxina de inicio