ÉPOCA DE PRODUCCIÓN

 

A época de produción depende das condicións meteorolóxicas de cada ano. Normalmente a comezos de maio iníciase a recolección dos pementos cultivados en invernadoiro e os cultivados ao aire libre entran en produción a partir de finais de xuño. A campaña oficial finaliza o 31 de outubro.

 

POLO TANTO, OS AUTÉNTICOS "PEMENTOS DE HERBÓN" SÓ ESTÁN NO MERCADO ENTRE MAIO E OUTUBRO.

 

A recolección realízase manualmente polas mans expertas “dos/as pementeiros/as cando os froitos alcanzan o tamaño requirido para a súa comercialización. Na época de máxima produción a recoleción de cada parcela faise cada dous días.

 

 

 

 

 

 

 

   Design by Vázquez Informática

 

Aviso Legal :: Favoritos :: Páxina de inicio